• maart 2005,


 • Naar aanleiding van de poëzieavond De Ontsporing, poëzie in het station op 12 maart 2005
  in het oud NMBS-station van Oudenaarde, werd er op initiatief van het inrichtend
  gelegenheidscomité en van de Oudenaardse Stadsbibliotheek een verzamelbundel "De Ontsporing"
  uitgegeven, die telkens drie gedichten bevat van tien dichters, die elk op hun manier een of
  andere band hebben met Oudenaarde: Hans Claus, Paul Cox, Johan Deboose, Daniel De Neve, Frans
  De Schoemaecker, Jean-Marie De Smet, Eddy D'Haenens, Johan Soenen, Anita Vander Mast en André
  Van Steenbrugge. Johan Soenen schreef de inleiding.
  De bundel die 7,50 euro kost kan besteld worden via de Oudenaardse Stadsbibliotheek,
  tel. 055 / 30.19.33 (vragen naar Els De Vos).

  Deze bundel is nog altijd beschikbaar.

 • 25 maart 2006,


 • Op 25 maart 2006 werd Johan Soenen voor drie jaar herverkozen als lid van de Raad van Bestuur en als lid
  van het Dagelijks Bestuur van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen(UVV).

 • juli 2006,


 • In juli 2006 werd de lezing van Johan Soenen "La réception d'Orhan Pamuk en Flandre et aux Pays Bas" gepubliceerd in Interdisciplinarité et Traduction. Actes du 2e Colloque International sur la Traduction, Université Technique de Yildiz à Istanbul. Istanbul, Editions Isis, 2006, Volume 1, p. 221 - 228.
  Recente lezingen van Johan Soenen


 • 5 februari 2006, • Op 5 februari 2006, lezing over "Einstein als politiek en sociaal activist". Humanistisch Verbond, Vrijzinnig Centrum Ronse.
 • 2 juni 2006, • Op 2 juni 2006, lezing over "Anonieme brieven bestaan niet", lezing over het identificeren van anonieme literaire en niet-literaire teksten. A. Vermeylenfonds, Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Oudenaarde.
 • april 2007,

 • In april 2007 is de heruitgave verschenen van de roman Afrodite van Johan Soenen. Deze heruitgave werd gerealiseerd door het Vermeylenfonds Oudenaarde en kan besteld worden door overschrijving van 14 euro op rekening 877-7199001-62, Vermeylenfonds Oudenaarde.  Heruitgave Aphrodite
 • 17 juni 2007, • Op zondag 17 juni 2007 in het Vrijzinnig Centrum Ronse hield Johan Soenen voor het Vermeylenfonds Ronse een causerie over "Orhan Pamuk, Nobelprijs voor literatuur of voor de vrede?".
 • zaterdag 19 april 2008, • Op zaterdag 19 april 2008 van 14 tot 17 uur in het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas vertelde Johan Soenen over zijn boek Een haard van verzet. Honderd jaar Turkse roman 1900 - 2000 (Uitgeverij 3C, Arnhem). Omkadering met theeceremonie, Turkse muziek (saz en zang) en tentoonstelling van Turkse grafiek.
 • zondag 18 mei 2008,

 • - Op zondag 18 mei 2008 van 14.30 tot 17 uur: persvoorstelling van Een haard van verzet. Honderd jaar Turkse roman 1900 - 2000 (Uitgeverij 3C, Arnhem) van Johan Soenen, doctor in de Vergelijkende Literatuurwetenschap. Toespraken door Jan Van Herreweghe, bibliothecaris, Dany Vandenbossche, volksvertegenwoordiger, en Johan Soenen, auteur. Omkadering met Turkse muziek en receptie.  Haard van verzet
 • maandag 16 juni 2008, • - Op maandag 16 juni werd Johan Soenen naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Een haard van verzet. Honderd jaar Turkse roman 1900 - 2000 in het programma "Het Vrije Woord" van de VRT 1 geinterviewd over Turkse literatuur.
 • vrijdag 26 september 2008, • - Op vrijdag 26 september 2008 hield Johan Soenen om 20 uur in het VC Liedtskasteel te Oudenaarde een lezing over "Feminisme in de Turkse literatuur". Organisatie Vermeylenfonds en Liedts vzw, gratis toegang.
 • zaterdag 29 november 2008, • - Op zaterdag 29 november 2008 om 16u30 hield Johan Soenen een lezing voor de Bond van Gentse Germanisten over "Honderd jaar maatschappelijk protest in de Turkse roman", in de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18 in Gent.
 • dinsdag 9 december 2008, • - Op dinsdag 9 december 2008 om 14 uur hield Johan Soenen in de Gemeentelijke Bibliotheek van Koksijde (Casinoplein) een lezing over over "Feminisme in de Turkse literatuur".
 • dinsdag 24 maart 2009, • - Op dinsdag 24.03.2009 gaf Johan Soenen in het kader van de "Literatuureducatie" in de Vooruit te Gent twee verschillende vertelbeurten over "Turkse literatuur: uit het leven gegrepen".
 • zondag 29 maart 2009, Brussel

 • - Op zondag 29.03.2009 om 10u30 hield Johan Soenen in het kader van het Passa Porta Festival een ontbijtgesprek over "Vrouwen en feminisme in de Turkse literatuur". Dit ontbijtgesprek vond plaats in De Markten op de Oude Graanmarkt in Brussel.

  Passa Porta Festival

  Lydia De Pauw, Elif Shafak en Johan Soenen op het Literatuur Festival Passa Porta, Brussel 29 maart 2009
 • woensdag 1 april 2009, • - Op woensdag 01.04.2009 om 20 uur hield Johan Soenen, Dr. in de Vergelijkende Literatuurwetenschap, een tweegesprek met Patrick Lateur, literair vertaler en lid van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde, over de "Problematiek van de literaire vertaling". Dit tweegesprek vond plaats in het Hotel d'Hane-Steenhuyse, Veldstraat 55, Gent.
 • zondag 26 april 2009, • - Op zondag 26.04.2009 hield Johan Soenen in het kader van de "Erfgoeddag" een lezing over "De emancipatie van de vrouw in de Turkse roman". Deze lezing vond plaats in het Buurtcentrum(Sluizeken, Tolhuislaan, Ham) gelegen in het Godshuishammeken, 20 te Gent.
 • Dinsdag 17 november 2009, 20u00 • - Op 17 Nov. 2009 om 20u00 hield Johan Soenen een lezing over de moderne Turkse roman in de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Oudenaarde (Markt 35).
 • November 2009, • - In het novembernummer 2009 van "Kunsttijdschrift Vlaanderen" publiceerde Johan Soenen een bijdrage over "Migrantenauteurs van Turkse origine in Nederland en Vlaanderen".
 • Woensdag 9 december 2009, Gent • - Op 9 dec. 2009 om 20uur hield Johan Soenen een lezing over "De representatie van de Grieks-Turkse oorlog uit de jaren '20 in de Turkse roman". In de Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde te Gent. Organisatie: Griekenlandcentrum Universiteit Gent.
 • Zaterdag 6 maart 2010, Brugge • - Op zaterdag 6 maart 2010 om 10uur hield Johan Soenen, in het kader van het filmfestival "Cinema Novo" in Brugge, een lezing over "De Turkse roman". Deze lezing vond plaats in de FNAC (Markt, Brugge).
 • Donderdag 27 oktober 2011, Zottegem • - Op donderdag 27 oktober 2011 om 19u30 30 houdt Johan Soenen in de Stadsbibliotheek van Zottegem (Egmontkasteel, Heldenlaan, Zottegem) een lezing over "De emancipatie van de vrouw in de Turkse roman".
 • Donderdag 10 november 2011, Zottegem • - Op donderdag 10 november 2011 om 19u30 leidt Johan Soenen in de Stadsbibliotheek van Zottegem (Egmontkasteel, Heldenlaan, Zottegem) een bespreking door de plaatselijke leesgroep van de roman "Ik heet Karmozijn"van Orhan Pamuk.
 • Vrijdag 5 oktober 2012, Ronse • - Op 5 oktober 2012 om 20u geeft Johan Soenen in het Cultureel Centrum De Brouwerij (Priesterstraat 13, 9600 Ronse) een lezing over "Anti-fascisme en anti-militarisme in de Turkse roman".
 • Vrijdag 25 april 2014, Oudenaarde • - Op 25 april 2014 om 19u, voorstelling van de derde roman De Vierschaar van Johan Soenen in boekhandel Beatrijs (Oudenaarde). Interview van de auteur door André Vansteenbrugge.
 • Vrijdag 9 mei 2014, Gent • - Op 9 mei 2014 om 20u, voorstelling van de derde roman De Vierschaar van Johan Soenen in De Tinnenpot (Gent) in samenwerking met A. Vermeylenfonds nationaal en boekhandel Walry. Interview van de auteur door Wieland De Hoon.
 • Vrijdag 22 mei 2014, Kortrijk • - Op 22 mei 2014 om 19u, voorstelling van de derde roman De Vierschaar. Interview van de auteur door André Vansteenbrugge.


  De laatste update van deze pagina dateert van 4 juni 2014.