Lijst van wetenschappelijke en literaire publicaties1. Publicaties over literatuur


2. Publicaties over vertaalwetenschap
2.1 Boeken
2.2 Artikelen en bijdragen


3. Literair werk
3.1 PoŰzie
3.2 Proza1. Publicaties over literatuur1958. Hoffmann von Fallersleben en Vlaanderen. Licentiaatsverhandeling RUG (niet in boekvorm uitgegeven).

1958. "Hoffmann von Fallersleben en Vlaanderen". Aristo (Nuland) 26/11: 3O1-3O6.

196O. "De onbetrouwbaarheid van de Geschiedenis der Vlaamse Beweging van P.Fredericq". Wetenschappelijke Tijdingen (St.-Amamandsberg) 2O/1: 17-18.

1961. "Werd Hoffmann von Fallersleben omstreeks de jaren 185O-187O aangezien als de beste dichter in Vlaanderen?". Spieghel Historiael (Gent) 3/4: 124-13O.

1962. "Bestaat er naast Beckets Rheinlied ook een Nederlandse invloed op het ontstaan van de Vlaamse Leeuw?". Wetenschappelijke Tijdingen (St.-Amandsberg) 22/2: 65-68.

197O. "Hermann Bahr: Zur ▄berwindung des Naturalismus". Neophilologus (Groningen) 54/4: 432-433.

1984. "Hans Erich Nossack: een groot auteur, maar zonder charme". Nieuwe Tijdingen (Antwerpen) 4/12: 35-37.

1995. "Literaire criminalistiek". Fonds Informatief (Antwerpen) 7/27: 13-15.

2008. "2008. Een haard van verzet. Honderd jaar Turkse roman 1900-2000". Uitgeverij 3C (Arnhem) 208 p.

2008. Een dubbelinterview (samen met Marie Scheirlinck) met de migrantenauteurs Mustafa K÷r en Rachida Lamrabet respectievelijk van Turkse en Marokkaanse origine. De Nieuwe Gemeenschap (Gent, sept.,okt., nov. 2008): p.4-11.

2008. "Socialisme, antifascisme en antimilitarisme in de Turkse literatuur". De Nieuwe Gemeenschap (Gent, sept., okt., nov. 2008): p.15-19.

2009. "Turkse migrantenauteurs in Nederland en Vlaanderen". Kunsttijdschrift Vlaanderen (Hoogstraten, jg. 58, nov. 2009): p.270-275.

2009. "La diaspora littÚraire turque en Europe". Hasan Anamur a.o., red Translation in all its Aspects with Focus on International Dialogue, Istanbul: Ceviri Dernegi, Proceedings of the International Colloquium of Translation. p.403-409.2. Publicaties i.v.m. vertaalwetenschap

2.1 Boeken


gewinn.JPG
1977. Gewinn und Verlust bei GedichtŘbersetzungen. Untersuchungen zur deutschen ▄bertragung der Lyrik Karel van de Woestijnes. Bonn: Bouvier Verlag H. Grundmann. 316 p.

1977. Theorie en Praktijk van het Vertalen. Handelingen van het Internationaal Colloquium "Theorie en Praktijk van het Vertalen", Brussel nov. 1976 (ed.). Gent: European Press. 94 p.

1979. Vijfmaal Karel van de Woestijne in vertaling. Essays. Oudenaarde: Sanderus. 114 p.

1995. Bella. Bijdragen over vertalen, imagologie en literatuur. Essays on translation, imagology and literature. Leuven: M. & L. Symons. 89 p.

2.2 Artikelen en bijdragen


covers2.JPG
197O. "Heinz Graef, Karel van de Woestijne-vertaler". Ons Erfdeel (Rekkem) 14/2: 161-163.

1971. "Klankexpressieve woordparen in het Duits in vergelijking met gelijkwaardige woordparen in het Nederlands". Wetenschappelijke Tijdingen (St.-Amandsberg) 3O/5: 3O7-318.

1977. "Theorie en Praktijk van het Vertalen. Openingstoespraak". Handelingen van het Internationaal Colloquium "Theorie en Praktijk van het Vertalen", Brussel november 1976 (Gent, European Press): 9-12.

1978. "Karel van de Woestijne in Duitse vertaling". Dietsche Warande en Belfort (Leuven) 123/1: 26-35.

1979. Id., opgenomen in Kritisch Akkoord 1979. Brussel-Amsterdam: Elsevier Manteau. 69-83.

1978. "Het verduitsingsproces in de Duitse vertalingen van de lyriek van Karel van de Woestijne". Wetenschappelijke Tijdingen (St.-Amandsberg) 37/1: 39-5O.

1979. "Karel van de Woestijne in zestien talen vertaald". Ons Erfdeel (Rekkem) 22/2: 165-175.

1985. "Das 'Image des anderen Landes' spielt beim ▄bersetzen fremder literarischer Werke eine wichtige Rolle". Babel (Budapest) 31/1: 27-4O.

1991. "Imagologie en vertalen". Fonds informatief (Antwerpen) 3/1O: 19-22.

1992. "Imagology and Translation". Linguistica Antverpiensia (Antwerpen) 26: 127-139.

1993. "Prof.Dr.em.Robert Van Passen, een bio-,bibliografi- sche schets". Paul Catteeuw & Frank Hellemans,red. In verscheidenheid. Liber Amicorum prof.dr.em.Robert Van Passen. Aartrijke: Uitgeverij Emiel Decock. 11-30.(Bijdrage in samenwerking met Paul Catteeuw).

1994. "Literarische ▄bersetzungen ins Deutsche:ein Sprungbrett fŘr (gewisse) flńmische Autoren nach Mittel- und Osteuropa". (Selected Proceedings of the 8th International Conference on Translation and Interpretation, Charles University Prague, October 1992). Folia Translatologica (Praha) Vol.3: 93-1OO.

1997. "L'Allemagne est le mouvement et la France est le repos (Jean Giraudoux). Que cela signifie-t-il en matiŔre de langue et de traduction". Hasan Anamur, red. La Traduction: Carrefour des Cultures et des Temps (Hommage Ó Hasan-Ali Y▄cel). Istanbul: YILDIZ Teknik ▄niversitesi. 291-300.

1997. "Imagology and Translation". Nedret Kuran Buršoglu,red. Multiculturalism: Identity and Otherness / Multiculturalisme: IdentitÚ et AltÚritÚ. Istanbul: Bogaziši University Press. 125-138.

2000. "Hedendaagse Turkse literatuur in Nederlandse verta- ling". De nieuwe Gemeenschap (Gent) maart 2000: 10-15.

2000. "The Image of Turkish Literature in Flanders". Nedret Kuran Buršoglu,red. The Image of the Turk in Europe from the Declaration of the Republic in 1923 to the 1990 S. Istanbul: The Isis Press. 37-54.

2002. "L'hypocrisie de la traduction litÚraire". Hasan Anamur, red. Aspects culturels de la Traduction. Actes du 1er Colloque International de Traduction, Istanbul 23-25 octobre 1997, YILDIZ Teknik ▄niversitesi. 171-177

2003. "L'hypocrisie de la traduction litÚraire". Aline Remael & Katja Pelsmaekers,red. Configurations of culture, Essays in honour of Michael Windross. Antwerpen - Apeldoorn: Garant. 91-97.

2006. "La rÚception d'Orhan Pamuk en Flandre et aux Pays Bas". S¨nd¨z Ízt¨rk Kasar, red., InterdisciplinaritÚ et Traduction. Actes du 2e Colloque International sur la Traduction, UniversitÚ Technique de Yildiz Ó Istanbul: Istanbul, Les Editions Isis, Volume 1, 221 - 228.

2010. "De representatie in de Turkse roman van de Grieks-Turkse oorlog van de jaren ┤20". Kristoffel Demoen, ed. Tetradio, Tijdschrift van het Griekenlandcentrum, nr.19, Univ. Gent, p.7 - 26.3. Literair werk

3.1 PoŰzie1958. De Harlekijn, Gedichten. Gent: eigen beheer. 26 p.

1962. Kombinaties, KolderpoŰzie. St.-Martens Latem: eigen beheer. 16 p.

1966. Bid-, Bad- en Bedstonden (kolderpoŰzie met cartoons van Steven). Hasselt: Kobolt. 91 p.

198O. "Welvaartsstaat". Honderd nieuwe dichters 6 (ed. Jan Biezen / Dimensie). p.93.

1983. "Bid- en Badstonde / Negende gebod". Aalterse Nacht van de PoŰzie 1983. Aalter: Vermeylenkring. p.25.

1984. "Simon Vinkenoog of de poŰtische erectie van de Gentse Feesten". Aalterse Nacht van de PoŰzie 1984. Aalter: Vermeylenkring. p.24.

1984. "Wanneer". Vrede is de kunst. Oudenaarde: VAKA.

2005. De Ontsporing, PoŰzie in het station. (Anthologie van telkens drie gedichten van tien Oudenaardse dichters, o.m. van Johan Soenen). Oudenaarde: Stadsbibliotheek.

3.2 Proza1956. "De kleine jongen en de boom" (kortverhaal). Forum Academiale (Leiden) 1O/1O. (Eerste Prijs Nederlands Proza, Algemeen Nederlands Congres, Amsterdam 1956)

1984. Neergang (roman). Lier: Nioba. 15O p.

1985. Neergang (roman,tweede druk). Lier: Nioba. 15O p.

1986. Neergang (roman, derde aangevulde druk). Lier: Nioba. 132 p.

1986. Afrodite (roman). Lier: Nioba. 132 p.

1994. "K" (kortverhaal). ZOOM (Antwerpen) 3/2: 17-19.

2007. Afrodite (Roman, tweede druk). Oudenaarde: A.Vermeylenfonds. 141 p.

2010. Afphrodite (Roman, traduction franšaise par Nicole Decostre). Oudenaarde: A.Vermeylenfonds. 120 p.

2014. De Vierschaar (Roman). Gent: A. Vermeylenfonds. 239 p.